Den anonyma

ÖVRIG KERAMIK

Porslinsfigurin i naturalistisk stil

Donerad av Terese Nordström.

Proviniens:
Terese Nordström
Ida Holmbom