Rävjägaren II

PORSLIN
Inköpt till samlingarna, ankom den 18/3 2011
Denna lilla porslinsräv signalerar, likt sin tvilling  den engelska rävjakten. Den här räven har dock val att gömma bössan som för att avdramatisera företeelsen. Porslinsräven är även högaktuell i vår samtid. Främst då med tanke på misstanken om dvärgbandmask i den svenska rävpopulationen. Metoden för att undersöka detta har varit att just genom jakt samla in exemplar för undersökning.