Sam

PORSLIN

En av de minsta rävarna i samlingen ankom som ett brev på posten den 24 augusti 2010.
Räven väger 6g, är ca 30mm lång från huvud till svansspets och ca 25 mm hög.

Räven fick heta Sam