Westerbergsamlingen

PORSLIN

Den 9/4 2010 var är en mycket speciell dag i Mjölby Porslinsrävsmuseums historia. På museets lastkaj fann man sent på eftermiddagen ett välemballerat ”paket” vilket visade sig innehålla vad som sedermera benämns som Westerbergsamlingen. Denna ytterst praktfulla grupp har genom Westerbergs generösa donation befäst Mjölby Porslinsrävsmuseums topposition i Mjölbys porslinsrävsvärld. Här presenteras dessa magnifika exemplar för er ärade miniatyrrävsentusiaster. Enligt ett medföljande donationsbrev rör det sig om tyska rävar troligtvis frän 1930-talet.