Den Löfbergska rävvargen

PORSLIN

Miniatyrräv i keramiskt material, troligen porslin,
Ursprung: England
Proveniens:
Gunnela Löfberg (Lund)
Mjölby Porslinsrävsmuseum

Donerad den 17/11 2011

I Donationsbrevet beskriver Löfberg sin oro över att figurinen i fråga möjligen avbildar en varg. Tecken som talar för detta skulle kunna vara pälsfärg menar Löfberg. Museet gör i dagsläget en annan bedömning; färgen på miniatyrrävar kan vara mycket olika, istället väljer vi i detta fall att se till andra företeelser. Som Löfberg påpekar talar/pekar nosens form snarare mot en tolkning av figurinen som räv än som varg. Visserligen saknar figurinen en vit topp på svansen, något som är ett av de starkaste tecknen på att formgivaren avsett att avbilda en räv, men figurinen följer i övrigt konventionen för avbildandet. Vad som vi ser som en stark indikation på räv är även ursprungslandet England där rävar har en mer framträdande roll i kulturen än i Sverige.

Se vidare diskussion om färg här: www.facebook.com/photo.php?fbid=10150275456247962&set=a.466558537961.259666.239136402961&type=3&theater

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta på dennas sida accepterar du att vi använder cookies. Vänligen mata ej rävarna.