VÄLKOMMEN

Onlinemuseet Mjölby Porslinsrävsmuseum är förmodligen Mjölbys enda officiella museum för rävfiguriner.
I museets samlingar återfinns en rad olika figuriner av varierande härkomst och material. Tonvikten i samlingen ligger på senmoderna, främst västerländska, porslinsartefakter avsedda för den kommersiella marknaden men här återfinns även föremål med mer konstnärliga kvalitéer. Våra artefakter finns för tillfället endast att beskåda på denna hemsida och på vår Facebooksida samt Instagram. Fördelen är att våra besökare har avgiftsfri tillgång till samlingarna dygnet runt, 365 dagar om året, oavsett geografisk hemvist.

Historik
Mjölby Porslinsrävsmuseum startade i mars 2009 och har sedan dess stadigt vuxit både gällande kvalitet och kvantitet. I dagsläget finns över 100st rävfiguriner i vår ägo vara av merparten donerats av generösa privatpersoner. I mars 2010 lanserades museet på det sociala mediet Facebook och i november samma år offentliggjordes hemsidan. Museet ligger även bakom Miniatyrrävens dag som infaller den 12 november. Första gången denna högtidsdag firades var 2010.