Rapport från studiebesök

Rapport från studiebesök 20221018

Mjölby Porslinsrävsmusueums intendent för samling och arkiv (som för tillfället är utlånad till Motala Kommun) besökte idag Flygvapenmuseum och träffade kollegor i branchen. Intendenten kan konstatera att Mjölbys största museum för små och mindre rävfiguriner har mycket arbete kvar att göra på så gott som alla områden och att Flygvapenmuseum inte verkar ha en avdelning för porslinsfiguriner i sitt magasin. Mjölby Porslinsrävsmuseum och Flygvapenmuseum har båda miniatyrer i sina samlingar och en museishop, antalet flygplan och rävfiguriner ligger under 250 st men någonstans där tar likheterna slut.

Det är stora skillnader i förvaringskapacitet och föremålshantering, Mjölby Porslinsrävsmusueum har totalt sett mycket mindre och färre antal artefakter i samlingen än Flygvapenmuseum och är således inte i behov av pallställ för förvaring,

Mjölby Porslinsrävsmusueum har hittils inte behövt spärra av vägar för att frakta artefakter och har därför bristfälliga rutiner för detta, vidare har museet inte heller rutiner för att hantera farliga föremål så som krutladdningar och ammunution. Flygvaoenmuseum saknar tyvärr rutiner för associativ kritiskpoetisk föremålsanalys.

Rapport från studiebesök 20221019
Veckan bjöd på två fantastiska dagar hos flygvapenmuseum och Östergötlands Museum  som  Riksantikvarieämbetet styrt upp . Mjölby Porslinsrävsmuseums (MPRM) medarbetare deltog utifrån sin roll som kulturassistent med ansvar för bland annat konstinventering  på Motala kommun.  Men självfallet togs tillfället i akt att ta intryck av kollegor och identifiera förbättringspotential för MPRMs del.  Extra kul att få hälsa på Hanna Nydahl från @postmuseum som donerat en rävfigurin till oss.

En kort rapport för dagen på flygvapenmuseum har redan publicerats så här följer lite kort om dag två och samlade tankar.

Vi fick en mycket bra genomgång på Östergötlands Museum (ÖM)  om hur de arbetar med magasin, föremål och utställningsrummen.  MPRM ser dock en del förbättringspotential hos ÖM. Trots att man i nästan fyra år har arbetat med att planera, renovera och utveckla museet har räven fått mycket lite plats i utställningsrummen. Endast i museishoppen och möjligen i den egyptiska samlingen är räven representerad. Det bör dock noteras att ÖM 2014 visade delar av MPRMs samlingar vilket är mycket bra men det är nu 8 år sedan.

Det kommer inte som någon överraskning för museets personal att vi framöver har en rad spännande utmaningar framför oss. Under hösten kommer arbetet med inventering, klassificering och märkning av museets föremål att inledas. Särskilt märkningen är något som innebär stora problem på grund av våra föremåls småskalighet.
Vidare ska eventuella stämplar undersökas, identifieras och dokumenteras samt objektsbeskrivningar göras

Enligt ÖM behöver ett museum en så kallad ”LEIF”, något MPRM ännu inte kunnat rekrytera. Montrar verkar även vara något som behövs för att med stolthet kunna titulera sig som ett museum, vi har i dagsläget inga sådana då vår publika verksamhet främst har internet som utställningsrum.

Frågan om att konvertera våra artefakter till NFT (Non-fungible token) har kommit upp i ledningsgruppen. Våra besökare skulle vid ett sådant förfarande presumtivt kunna uppleva en symbolisk äkthetskänsla i mötet med den digitala utställningen. Vi skulle då även kunna säkra att den artificiella artefakten ej hamnar på digitala villovägar. Vi erfar dock att Riksantikvarieämbetet inte har några konkreta råd gällande hantering av NFT  så beslutet från museet blir i dagsläget att bevaka ämnet och hålla oss uppdaterade på utvecklingen.


Publicerat

i

av

Etiketter: